ACD

Hakkımızda

 Caz Derneği


1995 yılında bir grup cazsever önderliğinde kurulan Caz Derneği festivaller, konserler ve atölye çalışmalarıyla caz gündeminin nabzını tutuyor.

Caz Derneği, modern dünyanın karmaşık beğeni anlayışlarını ruhunda uzlaştıran, yerel olandan beslenen, özgün olanı koruyan ve evrensel bir sentez yaratan, "21.Yüzyılın Müziği" cazın, ülkemizdeki varoluşunu ve gelişimini destekliyor. Dünya çapındaki caz ustalarını dinleyici ile yüksek kaliteli ortamlarda buluşturup, sanatseverlerin ve müzisyenlerin kendilerini geliştirmeleri için altyapı hazırlamak yoluyla ülkemizdeki kültür ve sanat ortamına caz boyutu kazandırmaya çalışıyor.

Bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak Caz Derneği sanatsever kuruluşların katkıları ve etkinlik gelirleriyle varoluyor ve amaçlarını gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda ülkemizdeki diğer sanat kurumları, üniversiteler, kuruluşlar ve Büyükelçilikler ile işbirliği yapıyor. 

Caz Derneği, festival ve konser düzenlemenin yanısıra başarılı caz öğrencilerine burs sağlıyor, caz ustaları ile atölyeler yaparak genç müzisyenlerin kendilerini geliştirmeleri için altyapı hazırlıyor, genç caz grupların oluşumuna destek veriyor, sergiler düzenliyor.  Ayrıca caz ile ilgili her türlü etkinliğe destek veriyor. 

Dernek, 1996 yılında ODTÜ Caz Günleri olarak başlayan, günümüzde Türkiye'nin en büyük müzik festivallerinden biri olan "Ankara Uluslararası Caz Festivali”ni düzenliyor. Kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 500'ün üzerinde etkinlik ile bir sahne performansı olan caza ülkemiz müziğinin de katkısını sağlıyor. Ankara Caz Festivali, Saklıkent Dünya Müzikleri Festivali, Cazlı Salılar, Ankara Palas Caz ve Dans Geceleri, Türk Caz Ustalarına Saygı Gecesi, Jazz Mix Culture ve Martfest ODTÜ kapsamındaki konserler derneğin düzenlediği başlıca etkinlikler arasında yer alıyor. 

 

Festival için: www.ankaracazfestivali.com

 

Ne Yapıyoruz?
Cazın gelişmesi için festival, konser, atölye, sergi gibi etkinlikler düzenleniyor
Caz Grupların tanıtımı destekleniyor
Yurt dışı yüksek eğitim bursu vererek cazcıların eğitimine destek sağlanıyor 
Caz Portalı Projesinin tamamlanması hedefleniyor.

İletişim:
Boğaz Sokak No: 04/14 GOP Ankara TURKEY
Telefon: 0312 4462733 

info@cazdernegi.org

www.cazdernegi.org

 

Üye İlişkileri:
Selma Güçlü Çetin
Telefon: 0312 2290198

 

 

 

Jazz Society of Turkey

Ankara Jazz Society was founded in 1995 by a group of jazz fans. Organizing a festival, concerts and workshops, was one of the main objectives. 

Jazz mediates the understandings of the complicated taste of the modern world within its soul and creates a universal synthesis. Jazz Society of Turkey supports the development and the existence of jazz, which is defined as the “21st Century’s Music”. Realizing more than 500 performances, we have created an environment for the development of Turkish jazz music, musicians in this field and audience as well.

As an independent non-governmental organization, together with the contributions of the art lovers, institutions and universities, the Society is providing better music for everybody.

The Society also arranges workshops to train musicians, provides financial aids for the students who receive higher education in jazz. It arranges activities in the universities, supports the formation of young groups and student jazz societies in universities such as METU Caz Society. 

In the near future, a Jazz Portal will be supporting the communication among the art lovers. Online Jazz portal will be a platform of information and communication which provides a media to introduce the Jazz Musicians of Turkey to the world. 

One of the leading founding goals of the Society is the Ankara International Jazz Festival which has begun as METU Jazz Days in 1996. METU Jazz Days is continuing as Ankara International Jazz Festival since 2001. English version of the International Ankara Jazz Festival is available at

 

http://www.ankarajazzfest.com


JAZZ SOCIETY
Boğaz Sokak No: 04/14 GOP Ankara TURKEY
Phone: 0312 4462733 
info@cazdernegi.com
www.cazdernegi.org

Print